ÁSZF

Általános Szerződési feltételek :
 
1.  Szolgáltató adatai :
Aurel RX KFT a TrendiSHOP--WEBÁRUHÁZ üzemeltetője
Székhely : 8600 Siófok,Jegenye sor 63.
Telefonszám . +3620-9113918
Adószám : 24846277-2-14
Ügyvezető igazgató : Király Adrienn
 
2. Vásárló :
Aki a TrendiSHOP-Webáruház oldalán rendel így a TrendiSHOP_webáruház szolgáltatását igénybe veszi.
 
3. Szállító : A TrendisHOP-Webáruház kiszállítását a csomagküldő futár szolgáltatők végzik, GLS,DPD.
 

2.1. AurelRX Kft az Általános Szerződési Feltételeit (ASzF) azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az internetes áruház szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az internetes áruházzal összefüggő lényeges körülményeket.

2.2. az Internetes áruház Szerződési Feltétele a AurelRX Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató az Internetes áruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

3. Az Internetes áruház Általános Szerződési Feltételek közzé tétele

A Internetes áruház Általános Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása az Internetes áruház Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. 

4. Az Internetes áruház Általános Szerződési Feltételek hatálya

A urel RX Kft. fenntartja a jogot, hogy az Internetes áruház Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Internetes áruház Általános Szerződési Feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. 

5. Az Internetes áruház Szolgáltatás területi hatálya

Az Internetes áruház az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. A urel RX Kft.-TrendiSHOP_WEBÁRUHÁZ azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

6. Az Internetes Szerződés létrejötte és módosítása

6.1. Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató trendishop-webaruhaz.hu internetes felületén történő vásárlással jön létre, mely a 3. pont értelmében egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a Webáruházban való vásárlás nem feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre. Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.

 

6.2 A megrendelés módosítása

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani szeretné a megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg.

6.4. Jogi kötelezettség vállalás

AurelRX Kft. betart minden a Magyar Köztársaság jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon  és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

6.5. Szállítási feltételek

6.5.1. az Webáruházban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

6.5.2. Vásárlók számára az általuk megrendelt termékeket Magyarországon belül házhoz szállíttatjuk, szerződött partnerünk a GLS futárszolgálat közreműködésével. Magyarország területén belül a megrendelés véglegesítésétől számított 1-5 munkanap alatt, amennyiben a megrendelt áru megtalálható raktárunkban. Amennyiben az adott áru nem található meg a raktárunkban, úgy azt be kell szereznünk a nagykereskedelmi áruházakból, így a termék átvétele 3-10 munkanap közé esik.

6.5.3. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

6.5.4. Amennyiben Szállító Vevőt vagy meghatalmazottját nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Vevővel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.

6.5.5. A megrendelt terméket a szállítási címen Vásárlótól eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel utánvétes fizetés esetén a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy ilyen esetben megbízottja rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.

6.5.7. A kiszállítási díj Általános Forgalmi Adó tartalmának adókulcsa és így az összege a megrendelt termékek áfa kulcsának függvényében változik. Az 1992. évi LXXIV törvény, az általános forgalmi adóról 22.§ értelmében a kiszállítási díj áfa kulcsát a számlán szereplő termékek áfa kulcsa határozza meg. "Az adó alapjába beletartoznak: a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek, még akkor is, ha azok külön megállapodáson alapulnak, így különösen az ügynöki, a bizományi, a biztosítási, a közlekedési költségek." (1992. évi LXXIV törvény / 22§ 3 (b) pont).

6.6. Fizetési feltételek

6.6.1. Az Webáruházban jelenleg utánvétes fizetési módra vagy utalésosfizetési módra van lehetőség. Utánvét esetén a megrendelt termék ellenértéke, valamint a szállítási díj a GLS Futárszolgáltatás munkatársának készpénzben fizetendő az átvételkor.

6.6.2. Szolgáltató a Vevő által a termékért, illetve a szállítási díjért kifizetett összegekről számlát állít ki, melyet a termékkel együtt továbbít a Vevőnek.

7. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében

Minden vevőnek a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

  •  Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári, minden csomagolási és termék elemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a AurelRXKft-hez. Az elállásra vonatkozó igényét csak írásban lehet bejelenteni az aurelkf@gmail.come-mail címen.
  • Az áru ellenértékét a termék visszajuttatását követően 10 napon belül visszafizetjük.
  • A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. Valamint abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is, amit kedvezményként a AurelRXKft elengedett a házhozszállításkor.
  • Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen AurelRX Kft. részére visszajuttatni, a Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.
  • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos csere lehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot

  1. szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
  2. olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
  3. olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

8. Adatvédelem és adatbiztonság

8.1. Adatvédelmi nyilatkozat a  AurelRX Kft. az Internetes áruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

8.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

A Internetes áruház Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges naturshop.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról. Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére. Név, Szállítási cím, Telefonszám, A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a AurelRX  Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.